As I Xornadas de Órgano na prensa

As I Xornadas de Órgano Cidade de Ourense organizadas pola Asociación Un rato no tubo tiveron repercusión na prensa.

Por que asociarse?

Asociarse a “Un rato no tubo” implica participar plenamente na consecución dos fins e obxectivos que a nosa asociación pretende conseguir.

As actividades nas que os socios/as poderán participar serán:

  • Conferencias nas que se proxectarán as partes do instrumento e o seu funcionamento.
  • Viaxes e roteiros culturais aos lugares onde se atopan os instrumentos para coñecelos “in situ” e visitar os enclaves artísticos (mosteiros, igresas, etc) nos que están situados. Non nos esqueceremos da gastronomía e folclore da zona.
  • Intercambios con outras asociacións nacionales e internacionais para coñecer outros instrumentos históricos de importancia cultural.
  • Visitas a talleres de Organería de España e Portugal para ver de primeira man a construción ou restauración dun órgano.
  • Concertos didácticos onde se expliquen a orixe das obras, os compositores e, a través de musicogramas sinxelos, a explicación da forma e como se desenvolve, así como a arte da rexistración empregada.
  • Ciclos de concertos de órgano nalgúns dos instrumentos más útiles da provincia con presencia de organistas nacionais e internacionais.
  • Concertos de órgano con outros instrumentos como: gaita, voz, trompeta, oboe, percusión…
  • Concertos didácticos para escolares nos que o alumnado interactúen co instrumento participando no concerto.
  • Crear un sitio web que facilite a comunicación e o intercambio de ideas, opinións e información entre os asociados e que sexa unha mostra da actividade da asociación.
  • Organización de cursos de iniciación e perfeccionamento de organistas.

O encontro con José Luis González Uriol, na prensa

O Encuentro con José Luis González Uriol, o pasado mércores 29 de febreiro de 2012, no Liceo Recreo Orensano, resultou moi interesante.

Contouns a orixe da súa vocación polo órgano, o seu traballo na Institución Fernando El Católico, a organización dos cursos de música antiga de Daroca e animou aos membros da asociación a seguir perseverando no afán por difundir e revalorizar o patrimonio organístico ourensán.

Reseña en La Región do día 1-03-2012

Imaxe do encontro con José Luis González Uriol en la prensa

O concerto-presentación na prensa

O concerto-presentación da asociación que se celebrou o pasado 10 de febreiro na Igrexa de Santa Eufemia de Ourense tivo a seguinte repercusión na prensa local.

Prensa - Concierto - presentación

 

concierto - presentación - prensa

Asociación Cultural de Amigos del Órgano Un rato no tubo

A Asociación Cultural de Amigos do Órgano Un rato no tubo nace co propósito de converterse nun elemento dinamizador para a sensibilización da cidadanía en valores como a conservación, o coñecemento, a protección e a restauración do patrimonio organístico de Ourense.

Propoñémonos dar a coñecer o instrumento en si: o seu funcionamento, a súa evolución a través da historia; os principais compositores nacionais e internacionais, as formas musicais creadas para el, de onde veñen, como e con quen nacen. Coñecer os órganos da provincia, uns en activo e outros dos que só quedan restos, pero dentro do seu contexto artístico como un elemento patrimonial máis dentro do conxunto histórico e monumental.

Tamén pretendemos potenciar a interpretación e a audición da música de órgano, colaborar coa formación inicial e o perfeccionamento do organista e fomentar a creación de música contemporánea para órgano. A cooperación co profesorado de música, tanto de niveis obrigatorios como non obrigatorios, para conseguir unha formación musical o máis completa posible, é elemento salientable dentro dos obxectivos desta asociación.

No ano 2004, foi creada a especialidade de órgano no Conservatorio Profesional de Música de Ourense. Grazas ao labor realizado pola profesora Marisol Mendive durante estes anos, un grupo de alumnos e alumnas e persoas interesadas no órgano e a súa música tomamos, en outubre de 2010, a decisión de dar un paso máis e de constituírnos en asociación cultural que nos permitirá, coa colaboración de todos, compartir estes fins e avanzar na súa consecución.