Neste momento estás a ver O encontro con José Luis González Uriol, na prensa

O encontro con José Luis González Uriol, na prensa

O Encuentro con José Luis González Uriol, o pasado mércores 29 de febreiro de 2012, no Liceo Recreo Orensano, resultou moi interesante.

Contouns a orixe da súa vocación polo órgano, o seu traballo na Institución Fernando El Católico, a organización dos cursos de música antiga de Daroca e animou aos membros da asociación a seguir perseverando no afán por difundir e revalorizar o patrimonio organístico ourensán.

Reseña en La Región do día 1-03-2012

Imaxe do encontro con José Luis González Uriol en la prensa