Asemblea anual ordinaria

  • Autor da entrada:
  • Categoría da entrada:Novas
  • Comentarios da entrada:Sen comentarios

A xunta directiva da Asociación Cultural de Amigos do Órgano “Un Rato No Tubo”, convoca a todos os seus asociados e asociadas, á Asemblea Anual Ordinaria, que terá lugar o día 30 de Xaneiro de 2019, ás 20.00 h. en primeira convocatoria, e ás 20.30 h. en segunda convocatoria, no Liceo de Ourense.

A orde do día é a seguinte:

  • Memoria anual.
  • Estado de contas.
  • Próximas actividades
  • Propostas dos socios. (Pregamos que se nos faga chegar calquera suxestión o proposta de actividades do seu interese se non puideran asisitir á asemblea).
  • Rogos e preguntas.

Agardamos a asistencia e participación.