Asemblea Xeral Anual Ordinaria 2024

  • Autor da entrada:
  • Categoría da entrada:Novas

De acordo cos Estatutos da Asociación, convócase ás persoas asociadas á Asemblea Xeral Anual Ordinaria da Asociación Cultural de Amigos do Órgano Un Rato no Tubo que terá lugar o mércores 6 de marzo, ás 19,30 h. en primeira convocatoria e ás 20.00 h. en segunda convocatoria, na Sala de Tertulia do Liceo de Ourense, (entrando ao fondo),  Rúa Lamas Carvajal, 5, Ourense, para informar, deliberar e adoptar os acordos que procedan, con arreglo á seguinte orde do día:

Orde do día da Asemblea Xeral Ordinaria Anual

  1. Lectura e aprobación da acta anterior
  2. Memoria anual
  3. Estado de contas
  4. Próximas actividades
  5. Propostas das persoas asociadas
  6. Rogos e preguntas