Notas al programa del concierto de Edite Rocha

II XORNADAS DE ÓRGANO CIDADE DE OURENSE, 2012

PRESENTACIÓN DO CONCERTO

Buenas tardes:

Este año, con ilusión y sacrificio, la Asociación “Un rato no tubo” ha organizado las II Xornadas de Órgano Cidade de Ourense.

En esta ocasión hemos invitado a una organista portuguesa, formada en Paris y en Suiza y con una rica experiencia musicológica y concertistica. Su trabajo en la Universidad de Aveiro es reconocido por su labor de investigación en el mundo de la música antigua portuguesa con el reconocimiento del Premio de Investigación Histórica de Elvas.

Hemos contado de nuevo con la generosa e inestimable colaboración de la Parroquia de Santa Eufemia y de su párroco, D. Manuel Mera. Desde aquí nuestro agradecimiento. Con la Sociedad del Liceo Ourensano, una entidad siempre volcada en la cultura que nos presta sus instalaciones siempre que lo necesitamos, y con nuestros asociados, cada vez más numerosos y entregados.

Y a todas las personas que nos acompañan y animan para que ésta recién estrenada asociación siga adelante con un montón de proyectos.

En esta edición no se ha podido contar con la presencia de la pantalla que haga más fácil la escucha del concierto, pero seguiremos el concierto sintiendo la presencia de la música que llena las naves y de la belleza de su sonido.

Como se hace habitualmente en muchos países de Europa, y como también hicimos el año pasado, se ha puesto a la entrada de la Iglesia una cesta para que la persona que así lo desee, pueda contribuir económicamente con el coste del concierto. Los animamos también a que se hagan socios.

Disfruten del concierto, y sólo añadir que antes de cada obra se leerán unos breves comentarios sobre el compositor y la obra.

Muchas gracias por su estancia aquí y esperamos seguir contando con su apoyo.

Marisol Mendive

Presidenta da Asociación de Amigos do Órgano “Un rato no tubo” de Ourense

NOTAS AO PROGRAMA

Luís de Freitas Branco (Lisboa, 18901955).

Compositor portugués nado en Lisboa, unha das máis importantes personalidades da cultura portuguesa do século XX.

Desenvolveu a súa actividade en diversas áreas da vida cultural. Educado no medio familiar, ben pronto tomou contacto coa música, estudando violín e piano. Aos 14 anos xa compoñía cancións que alcanzaron unha gran popularidade. Ao 17 anos empezou a súa tarefa como crítico musical no Diario Ilustrado. Tamén estudou órgano.

En 1910 instalouse en Berlín co fin de estudar composición, música antiga e metodoloxía da historia da música. En maio de 1911 viaxou a París, onde tivo ocasión de coñecer a Claude Debussy e a corrente estética impresionista. Durante varios anos exerceu o cargo de Director do Conservatorio de Lisboa.

Alberto Nepomuceno (1864-1920)

Compositor brasileiro nacido en Fortaleza (Brasil) en 1864. Comezou os seus estudos musicais co seu pai, que era violinista, organista, profesor e mestre de capela na catedral de Fortaleza. En 1872, trasladouse xunto coa súa familia a Recife, onde comezou os seus estudos de piano e violín.

En 1885, presentou as súas composicións por primeira vez no Instituto Nacional Musical, un conxunto de cancións en portugués. O principal obxectivo do concerto era facer cambiar de idea aos que consideraban que o portugués non era un idioma apropiado para o bel canto. Foi moi criticado por facelo e comezou unha verdadeira batalla contra varios xornais e críticos musicais.

En 1888 ampliou os seus estudos musicais en Roma e Berlín. Casado cunha muller norueguesa, trasladouse a vivir a Bergen, onde coñeceu ao compositor Edward Grieg. A amizade de Nepomuceno con Grieg contribuíu decisivamente ao convencemento deste de escribir a música que reflectira a cultura brasileira. Antes de abandonar Europa visitou París,donde encontrouse con destacados compositores comoCamille Saint-Saëns e Vincent d’Indy e Claude Debussy. Morreu en 1920.

Calimerio Soares (1944-2011).

Compositor, clavecinista e organista, nado en São Sebastião do Paraíso provincia de Minas Gerais (Brasil), onde empezou os seus estudos musicais, continuándoos logo no Conservatorio Musical de Ribeirão Preto. Graduouse en piano e música pola Universidade Federal de Uberlândia, especializándose en órgano en Estados Unidos de América.
Doutor en Composición Musical pola Universidade de Leeds (Inglaterra).

Desenvolveu unha intensa actividade docente e dirixiu varios conxuntos especializados en música antiga e contemporánea.

As súas composicións foron executadas por renomeados intérpretes tanto en Brasil como tamén en varios países como Suecia, Estados Unidos, México, República Dominicana, Costa Rica, e recentemente, en Gran Bretaña, Alemaña, Francia, España, Arxentina, Malaisia, Israel, Finlandia, Suíza e Moldavia.

É membro-fundador da Asociación Brasileira de Organistas. Así mesmo, é membro da Asociación Aristide Cavaillé-Coll de Paris e da Sociedade Brasileira de Música Contemporánea.

Faleceu en Xuño do 2011.

Cesar Franck (Lieja, Bélxica, 1822 – París, 1890).

Compositor, organista e pedagogo belga, naturalizado francés. Ocupa un lugar privilexiado na historia da música non só polo valor incuestionable da súa produción, senón, sobre todo, pola súa decisiva influencia en toda unha xeración de compositores. Profesor de órgano no Conservatorio de París dende 1872, tivo como alumnos os músicos que constituíron o núcleo da moderna escola instrumental francesa, entre eles Vincent d’Indy, Ernest Chausson, Henri Duparc e Louis Vierne.

Neno prodixio, Franck dérase a coñecer a idade temperá na súa Bélxica natal como organista e pianista. Alumno do Conservatorio de París dende 1837, nesta institución descubriu a música de J. S. Bach, determinante na súa obra posterior. Establecido na capital gala de xeito definitivo dende 1843, en 1858 foi nomeado organista da igrexa de Santa Clotilde, cargo no que permaneceu ata a súa morte.

Na súa música, Franck fai gala dunha linguaxe harmónica de acentuado cromatismo que, aínda que remite a Wagner e Liszt, ten a súa verdadeira orixe en Bach, ao igual que o seu cultivo do contrapunto.

Pastoral

Ten un tema rudo e tenro á vez. De estrutura ABA comeza cun andantino que imita á danza pastoril francesa. Periodicamente hai unha coral harmonizada a catro voces que lle dá un aire relixioso. Na parte central, realiza unha modulación a do#menor que camiña cara a un allegretto en la menor. Despois dun recitativo introduce unha alegre toccatina con acordes en stacatto. Vacilante entre os tons maior e menor, regresa á tonalidade principal en Mi maior.

Coral nº 3 ( La menor)

Ao final da súa vida, Franck compuxo as tres corais para órgano que marcan un período no que Franck, rodeado de ferventes discípulos, consolida unha linguaxe característica no harmónico -a modulación e o cromatismo- e na forma -cíclica- que terá gran repercusión na música francesa de principios do século XX.

A coral n.º 3 consta de tres movementos. O primeiro movemento (quasi allegro) desenvolve dúas ideas opostas: unha toccata con motivos rotos, que ten moito parecido aos compases iniciais do preludio en la menor de Bach para órgano e un coral homorrítmico en valores elementais. A segunda parte é un adagio no que a melodía principal declama unha melodía moi bela e expresiva composta de catro seccións que vacilan entre o modo maior e menor, diatonismo e cromatismo. Na última parte, o tema principal vai buscando a súa verdadeira identidade. Modula do mi menor a Do maior; de re bemol a Re maior pasando por do# a Do maior antes de retomar o ton principal en la menor. É o glorioso final un epílogo onde os dous motivos emparellados, se encadean nunha alegre superposición, ata que unha maxestosa coda culmina nunha impoñente cadencia plagal.

II Xornadas de Órgano Cidade de Ourense

Entre los días 28 y 30 de noviembre de 2012 se desarrollarán las II Xornadas de Órgano Cidade de Ourense organizadas por la Asociación de Amigos del Órgano Un Rato No Tubo con la colaboración del Liceo Recreo Ourensán y de la Parroquia de Santa Eufemia do Centro.

El 28 de noviembre a las 20:30 h, en el Liceo Recreo Ourensán tendrá lugar el acto de Presentación de las Xornadas y la inauguración de la Exposición Fotográfica cuyo tema es el órgano y su mundo. Entrada libre.

El 29 de noviembre, a las 20:30 h, en el Liceo Recreo Ourensán se realizará un Encuentro con la organista Edite Rocha. Este acto será para socios/as de Un Rato No Tubo.

El 30 de noviembre, a las 20:30 h, en la Iglesia de Santa Eufemia del Centro la organista Edite Rocha dará un concierto de órgano. La entrada a este acto es libre.

Estas Xornadas están organizadas por la Asociación Un Rato No Tubo sin contar con ninguna ayuda económica pública oficial, es decir, gracias a las cuotas y colaboración de sus asociados/as.

Cartel II Xornadas

Pequeño manual orientativo para la restauración y/o puesta a punto de un órgano

 

Manual orientativo para la restauración y/o puesta a punto de un órgano

Una cantidad grande de los bienes culturales de nuestro país, (B.I.C.) lo componen bienes pertenecientes a la Iglesia. Entre ellos se encuentra el instrumento Órgano de tubos..

En muchos momentos de su historia, el órgano ha sido abandonado a la desidia por la desinformación e ignorancia de sus responsables. Con todo el respeto que merece como patrimonio heredado y que tenemos la obligación de transmitir a las futuras generaciones, nos ha parecido oportuno desde la Asociación Amigos del órgano “Un rato no tubo”, aportar lo que se podría un manual orientativo para la actuación en estos instrumentos, siempre desde el máximo respeto.

“Toda intervención en un órgano será precedida de un estudio detallado tanto de los elementos estructurales, mecánicos y sonoros del instrumento como de los elementos y condiciones de su entorno (tribuna, iglesia, municipio…). Este informe, memoria descriptiva o ficha diagnóstico servirá de base para la elaboración del proyecto o propuesta de intervención que, a su vez, contemplará las posibilidades de mantenimiento y utilización del instrumento una vez restaurado”.

1.- Se formará un comité operativo y con poder decisorio en el que se respeten y se tengan en cuenta las opiniones de todos y cada uno de sus miembros ya que, por su cualificación, se presupone que están en esa comisión.

Como norma a seguir, se llevará una total transparencia en todos los aspectos, tanto el económico como el técnico-artístico.

2.- La comisión estará compuesta por un experto en patrimonio, un delegado diocesano de patrimonio, un organista y quien se considere oportuno añadir.

3.- Esta comisión analizará las posibilidades reales de financiación y asegurará tales posibilidades, acudiendo a subvenciones públicas y privadas a las que pueda acceder.

Si ya hubiera una subvención para restaurar y/o poner a punto un instrumento, la comisión se encargará de un estudio previo que informará de cómo está el órgano en la actualidad, cuál era su configuración original y cuál es su valor artístico y musical.

Para este trabajo ayudará, si la hubiera, una catalogación exhaustiva previa.

En el caso de que exista, mas no sea completa, puede ser un buen punto de partida para la elaboración del estudio actualizado. Una vez que la comisión tenga claro el procedimiento a seguir, se redactará una relación de prescripciones técnicas detalladas. Para este trabajo puede orientarse por medio de la abundante experiencia que hay en España sobre restauraciones y/o puestas a punto de órganos ya realizadas.
Esta relación, acompañada del  presupuesto correspondiente, se dará a conocer públicamente para que los especialistas presenten sus proyectos y presupuestos y puedan acceder al concurso.

4.- La comisión estudiará los proyectos presentados y adjudicará la obra al presupuesto que más se acerque a las directrices ya establecidas anteriormente por la comisión.

5.- Una vez decidida la empresa que va a realizar los trabajos de restauración y/o puesta a punto del instrumento, redactar el contrato en el que se especifique claramente la obra a desarrollar, con plazos de ejecución y pagos a realizar.

A continuación podría nombrarse dentro de esa comisión, una subcomisión para el seguimiento de las obras que se están realizando, si se van ajustando a las condiciones estipuladas en el contrato, si se van cumpliendo los plazos, si hay que realizar alguna modificación en el contrato.
El pago del último plazo vendrá condicionado por la comprobación directa de la comisión sobre el resultado obtenido. Al aceptar la obra se realizará el último pago.

6.- Es importante, para que el dinero invertido no se quede su máximo resultado, que la comisión detalle también un contrato de mantenimiento con la empresa que ha realizado el trabajo. En ese contrato de mantenimiento se estipulará una afinación anual (como mínimo) y el mantenimiento de los materiales según la garantía (5 años) .

También es importante la figura de un organista-custodio, que se responsabilice de llevar a cabo el cuidado el cumplimiento de lo establecido.

Concierto didáctico en la Iglesia de Fátima

Nueva actividad organizada por nuestra asociación: concierto diadáctico de órgano en la Iglesia de Fátima. Será el próximo lunes día 14 de mayo a las 20:30 horas. El concierto correrá a cargo de Soledad Mendive y en él, además de poder escuchar el órgano de esta parroquia orensana, se podrá conocer el órgano como instrumento  y el propio órgano de Fátima a través de un variado material audiovisual.

Nueva actividad – Un rato no tubo en Tui

La Asociación Un Rato No Tubo organiza una nueva actividad abierta a todo el público que tendrá lugar el próximo sábado 21 de abril en Tui, en colaboración con los conservatorios de Oporto y Ourense.

– Comenzaremos con un concierto de órgano e canto a las 12.30, en la Catedral, a cargo de alumnado de los conservatorios de Oporto y Ourense. (Programa en la página siguiente).
– A continuación, comida en el Monte Aloia. En caso de que deseen asistir a la comida, CONFIRMEN ASISTENCIA antes del 14 de abril. La comida correrá por cuenta de cada uno de los asistentes…
– Por la tarde, a las 18.00 hvisita guiada a la Catedral (museo, claustros, etc.).

Si algún socio/a tiene dificultades para trasladarse a Tui, contacten con la directiva para poder compartir coches y así realizar un viaje más sostenible.

Entrevista a José Luis González Uriol en La Voz de Galicia

 • Autor de la entrada:
 • Categoría de la entrada:Noticias
 • Comentarios de la entrada:Sin comentarios

El pasado domingo, en la edición impresa de La Voz de Galicia, se publica una interesante entrevista a José Luis González Uriol en la que habla del estado, del gran valor musical y artístico del órgano ibérico de Xunqueira de Ambía. También trata el tema de la resposabilidad de los diferentes estamentos implicados en su actual estado y sobre cómo se podría afrontar su restauración.

Entrevista con González Uriol en La Voz de Galicia

Reportaje fotográfico de las I Xornadas de Órgano Cidade de Ourense

En la semana del 30 de noviembre al 2 de diciembre la Asociación de Amigos do Órgano de Ourense Un rato no tubo organizó las I Xornadas de Órgano Cidade de Ourense.

El martes 29 de noviembre se desarrolló en el Liceo Recreo Orensano una conferencia de Andrés Díaz sobre el proyecto de catalogación de órganos de Galicia.

{gallery}imaxes-web/xornadas/conferencia{/gallery}

El miércoles 30 de noviembre tuvo lugar en la iglesia de Santa Eufemia del Centro un interesante encuentro con el organero Federico Acitores, en el que además de conocer su trabajo nos enseñó las características más importantes del órgano in situ.

{gallery}imaxes-web/xornadas/acitores{/gallery}

El jueves 1 de diciembre tuvimos el placer de conocer y escuchar a Montserrat Torrent en un encuentro que se desarrolló en el Liceo Recreo Orensano.

{gallery}imaxes-web/xornadas/mtorrent{/gallery}

El viernes 2 de diciembre disfrutamos de un magnífico concierto de Montserrat Torrent en Santa Eufemia del Centro con un programa de grandes dificultades técnicas en el que la concertista mostró su gran técnica y musicalidad al servicio de la MÚSICA.

{gallery}imaxes-web/xornadas/concerto-torrent{/gallery}

Concierto de Montserrat Torrent en el órgano de Santa Eufemia del Centro

El viernes, día 2 de diciembre de 2011, a las 20:30 h. en el órgano Walckler de la iglesia de Santa Eufemia del Centro, tendrá lugar un concierto de la organista Montserrat Torrent dentro de las I Xornadas de órgano «CIDADE DE OURENSE» organizadas por la Asociación de Amigos del Órgano de Ourense Un rato no tubo.

La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.

El programa será el siguiente:

Johannes Brahms (1833-1897)

 • Preludio y Fuga en la menor
 • 11 Corales op 122
 • 1. Mein Jesu der du mich
 • 2. Herzliebster Jesu
 • 3. O Welt ich muss dich lassen
 • 4. Herlich tut mich erfreuen
 • 5. Schmucke dich o liebe Seele
 • 6. O wie seelig seid ihr Frommen
 • 7. O Gott du frommen Gott
 • 8. Es ist ein ‘Ros’ entsprungen
 • 9. Herlich tut mich verlangen
 • 10. Herlich tut mit verlangen
 • 11. O welt ich muss dich lassen

Jesús Guridi ( 1886-1961)

 • Variaciones sobre un tema vasco

Jehan Alain (1911-1940)

 • Variations sus un thème de Clément Jannequin
 • Le Jardin suspendu
 • Litanies

 

Montserrat Torrent con Marisol Mendive

Montserrat Torrent con Marisol Mendive en Frómista (2011)

Montserrat Torrent en GranadaOrgano.net

Montserrat Torrent, en la web de Antonio Pérez Villena GranadaOrgano